10 клас. Всесвітня історія. Японія (Тиж.1:ЧТ)

Японія. Мілітаризація економіки, державних інституцій та суспільної свідомості населення. Зовнішня експансіоністська політика (Тиж.1:ЧТ)

ДЗ: - Прочитайте відповідний параграф підручника. - Визначте спільні і відмінні риси у розвитку Японії та інших тоталітарних режимів у міжвоєнний період.