10 клас. Всесвітня історія. Індія (Тиж.3:ЧТ)

Індія (Тиж.3:ЧТ)

ДЗ: прочитайте відповідний параграф. Дайте відповіді на запитання: - Чому, на Вашу думку, британський парламентський акт 1919 р. не лише не поклав край індійському національному руху, а навпаки, активізував його? - Проаналізуйте основні принципи сарводайї, наскільки вони, на Вашу думку, відповідали особливостям Індії?