6 клас. Біологія. Папороті (Тиж.1:ЧТ)

Папороті (Тиж.1:ЧТ)

ДЗ: 1. Поповнити біологічний словник (виписати та вивчити нові терміни). 2. Виписати “Узагальнимо знання” / “Висновки” в робочий зошит. 3. Опрацювати параграф 43 (за підручником Л. І. Остапченко) / опрацювати параграф 41 (за підручником І. Ю. Костікова). 4. Знайти зображення 2-3 цікавих або незвичайних представників папоротей. Підручники: 1. Біологія: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. 6 кл. / Л. І. Остапченко та ін. - К. : Генеза, 2014 2. Біологія: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.Ю.Костіков та ін. - К. : Видавничий дім “Освіта”, 2014