10 клас.Історія України.Укр.зем. у складі Рум.Татарбунарське повстання. Укр. нац. партія (Тиж.2:ПН)

"Українські землі у складі Румунії. Татарбунарське повстання. Суспільно-політичне життя. Українська національна партія (Тиж.2:ПН)

ДЗ: Прочитайте відповідний параграф у підручнику. Порівняйте розвиток українських земель у міжвоєнний період у складі Польщі та Румунії за допомогою діаграми Венна.