10 кл.Іст.України.Культ.й реліг.життя на зах-українських теренах в умовах іноз.панування (Тиж.4:ВТ)

Культурне й релігійне життя на західноукраїнських теренах в умовах іноземного панування. Політичне та культурне життя української політичної еміграції (Тиж.4:ВТ)

ДЗ: закріпити тему завданнями відповідного розділу у вашому підручнику