7 клас. Алгебра. Лінійні рівняння з двома змінними (Тиж.1:ПН)

Лінійні рівняння з двома змінними (Тиж.1:ПН)

ДЗ: 1. Знайдіть будь-які три розв'язки лінійного рівняння x — y = 10. 2. Побудуйте графік рівняння 0,5y = 2. Підручник