3 клас. Українська мова. Службові частини мови. Частка.

Частина 8 Урок 13.

Службові частини мови. Частка.