10 клас.Історія України.Українське питання в між. політиці перед 2-ю світовоїю війною (Тиж.5:ПН)

Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. (Тиж.5:ПН)

ДЗ:прочитайте відповідний параграф підручника. Дайте відповідь на запитання: яке місце у міжнародній політиці займало українське питання? Яких країн воно стосувалось та як вирішувалось?