10 клас. Фізика. Перший закон термодинаміки в ізопроцесах. Адіабатний процес (Тиж.5:ПН)

Перший закон термодинаміки в ізопроцесах. Адіабатний процес (Тиж.5:ПН)

ДЗ: закріпити тему завданнями відповідного розділу у вашому підручнику