10 клас. Фізика. Розв’язування задач на тему “Перший закон термодинаміки” (Тиж.5:ВТ)

Розв’язування задач на тему “Перший закон термодинаміки” (Тиж.5:ВТ)

ДЗ: закріпити тему завданнями відповідного розділу у вашому підручнику