10 клас. Фізика. Кількість теплоти під час фазових переходів. (Тиж.5:ЧТ)

Кількість теплоти під час фазових переходів. Рівняння теплового балансу (Тиж.5:ЧТ)

ДЗ: закріпити тему завданнями відповідного розділу у вашому підручнику