11 клас. Хімія. Основні властивості ферум(ІІ) оксиду та амфотерні ферум(ІІІ) оксиду (Тиж.5:ПТ)

Сполуки феруму. Основні властивості ферум(ІІ) оксиду та амфотерні ферум(ІІІ) оксиду. Окисно-відновні реакції за участі сполук Fe2+ i Fe3+ (Тиж.5:ПТ)

ДЗ: закріпити тему завданнями відповідного розділу у вашому підручнику