10 клас. Фізика. Розв’язування задач на тему: Кількість теплоти. Закон збереження енергії (Тиж.6:ВТ)

Розв’язування задач на тему «Кількість теплоти. Закон збереження енергії під час теплових процесів» (Тиж.6:ВТ)

ДЗ: закріпити тему завданнями відповідного розділу у вашому підручнику