8 клас. Всесвітня історія. Внутрішня та зовнішня політика Петра І (Тиж.2:ЧТ)

Внутрішня та зовнішня політика Петра І (Тиж.2:ЧТ)

ДЗ: Прочитати відповідний параграф підручника. Створити табличку “Реформи Петра І” і охарактеризувати щонайменше три напрямки реформ ( н-д, військова, освітня. культурна тощо)