9 клас. Українська мова. Безсполучникове складне речення та розділові знаки в ньому (Тиж.2:ЧТ)

Безсполучникове складне речення та розділові знаки в ньому (повторення) (Тиж.2:ЧТ)

ДЗ: випішіть із художніх текстів українською мовою 2-3 приклади безсполучникових складних речень 1) із комою; 2) із тире; 3) без розділових знаків. Усно поясніть уживання відповідних пунктограм.