10 клас. Фізика. Теплові двигуни та їхні ККД. Цикл Карно (Тиж.6:ЧТ)

Теплові двигуни та їхні ККД. Цикл Карно (Тиж.6:ЧТ)

ДЗ: закріпити тему завданнями відповідного розділу у вашому підручнику