10 клас. Хімія. Насичені аміни. Будова аміногрупи. Хім. властивості метанаміну (Тиж.7:СР)

Насичені аміни: склад і будова молекули, назва найпростішої за складом сполуки. Будова аміногрупи. Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну (Тиж.7:СР)

ДЗ: У процесі спалювання первинного аміну масою 4,5 г утворюється азот об’ємом 1,12 л (н.у.). Визначте молекулярну формулу сполуки. Укажіть число атомів Гідрогену у вихідній сполуці.