10 клас.Історія України.Політ.та соц-економ. становище в Україні напередодні нім-рад.війни(Тиж.8:ПН)

Політичне та соціально-економічне становище в Україні напередодні німецько-радянської війни. Початок німецько-радянської війни. Мобілізаційні заходи. Тактика “випаленої землі” та інші злочини комуністичного тоталітарного режиму (Тиж.8:ПН)