10 клас. Фізика. “Закон Кулона. Напруженість електричного поля”. Урок №1 (розв'яз.зад.)(Тиж.8:ВТ)

Розв’язування задач на тему “Закон Кулона. Напруженість електричного поля”. Урок № 1 (Тиж.8:ВТ)

ДЗ: закріпити тему завданнями відповідного розділу у вашому підручнику П