10 клас. Географія. Економіка країн Африки (Тиж.8:ВТ)

Економіка країн Африки. Третинний сектор економіки: особливості становлення і закономірності розміщення. Найважливіші міжнародні транспортні магістралі, вузли. Туристичні райони (Тиж.8:ВТ)

ДЗ: закріпити тему завданнями відповідного розділу у вашому підручнику