10 клас. Хімія. Амінокислоти. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди (Тиж.8:СР)

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні та структурні формули, характеристичні (функціональні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди (Тиж.8:СР)

ДЗ: Обчисліть відносну молекулярну масу речовини, формула якої NH2-СH2СO2. Складіть рівняння реакції утворення трипептиду: Val Gly Ala