10 клас. Історія України. Радянський партизанський рух. Сидір Ковпак (Тиж.10:ВТ)

Радянський партизанський рух. Сидір Ковпак (Тиж.10:ВТ)

ДЗ: Прочитайте відповідні параграфи у підручнику. Дайте відповідь на питання: Які етапи у розгортанні радянського партизанського руху можна виділити? У чому їх особливості?