11 клас. Хімія. Розв’язок типових задач. Урок № 2 (Тиж.10:ПТ)

Розв’язок типових задач. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку. Урок № 2 (Тиж.10:ПТ)

ДЗ: До водного розчину що містить сульфатну кислоту масою 98 г, добавили натрій гідроксид масою 60 г. Обчисліть масу (г) середньої солі, що утворилась внаслідок цього.