8 клас. Алгебра. Функція обернена пропорційність.

Алгебра 8. Курс 17. Раціональні вирази.

Заняття №8. Функція обернена пропорційність.

Побудова графіка функції, яка носить назву: Обернена пропорційність!. Графік функції - гіпербола. Вячеслав Ярмак робить висновок про властивості функції за допомогою її графіка. Встановлено властивості даної функції.