10 клас. Алгебра. Дослідження за допомогою похідної на монотонність та екстремуми.

Алгебра 10. Курс 8. Границя та неперервність функції. Похідна.

Заняття №1. Дослідження за допомогою похідної на монотонність та екстремуми. Алгебра 10.

Монотонність та екстремуми функції можна дослідити не тільки за означенням зростання чи спадання функції, а також з використанням похідної. Вячеслав Ярмак робить акцент на термінологію, яка використовується, та іноді має розходження в різних джерелах. Розкривається поняття екстремумів, точок екстремуму, критичних точок. Буде корисним для учнів 10-11 класів. При підготовці до ЗНО з математики.