10 клас. Алгебра. Знаходження найбільшого та найменшого значення величин за допомогою похідної.

Алгебра 10. Курс 8. Границя та неперервність функції. Похідна.

Заняття №5. Знаходження найбільшого та найменшого значення величин за допомогою похідної.

Похідна для знаходження найбільших і найменших величин. Вячеслав Ярмак розглядає декілька прикладів застосування похідної до розв'язування прикладних "екстремальних" задач. Для учнів 10-11 класу. Для підготовки до ЗНО з математики.