10 клас. Алгебра. Множини. Види множин. Потужність множини.

Курс 1. Заняття №1. Множини. Види множин. Потужність множини. Алгебра і початки аналізу  10.

Способи задання та запису множин. Що таке рівні та рівнопотужні множини. Скінчені та нескінчені множини. Числові та нечислові множини. Потужність зчисленна, потужність континуум. На даному занятті математики Ярмак Вячеслав розглядає які з нескінчених множин, мають які потужності .