10 клас. Алгебра. Універсальна тригонометрична підстановка. Формули половинного, потрійного кута

Курс 5. Заняття №7.1. Універсальна тригонометрична підстановка. Формули половинного, потрійного кута

Універсальна тригонометрична підстановка - це можливість одночасно перейти до однієї функції - тангенс і до однакового аргументу. Формули потрійного кута дають можливість перейти до аргументу зменшеного в тричі. Автор Вячеслав Ярмак доводить ці формули та коротко демонструє можливості їх використання. Відео призначено для вчителів математики, батьків учнів, для організації дистанційного навчання.