10 клас. Алгебра. Тригонометричні формули перетворення суми, різниці в добуток і навпаки. Теорія.

Курс 5. Заняття №6.1.Тригонометричні формули перетворення суми, різниці в добуток і навпаки. Теорія.

Сума та різниця тригонометричних функцій може бути перетворена в добуток тригонометричних функцій, а добуток в суму та різницю. Вячеслав Ярмак виконує доведення цих формул та ілюструє прикладами використання. Відео призначено для вчителів математики, батьків учнів, для організації дистанційного навчання.