11 клас. Алгебра. Логарифми та їхні властивості.

Курс 10.  Заняття №2. Логарифми та їхні властивості.  Алгебра і початки аналізу 11.

Означення логарифму. Розглянуто обмеження що до під-логарифмічних виразів. Автор Вячеслав Ярмак розглядає приклади обчислення та знаходження значень логарифмів. Окремо розглянуто спосіб запису та означення десяткових та натуральних логарифмів. Розглянуто властивості логарифмів.