8 клас. Алгебра. Функція y=x2, її властивості та графік.

Курс 18.  Заняття №1.  Функція y=x2, її властивості та графік. Алгебра 8.

Функція y=x2 та її графік - ПАРАБОЛА. Побудова графіка даної функці по точкам. Властивості функції y=x2, які отримано за допомогою графік. ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що під час пояснення матеріалу автор навмисно робить деякі недомовлення, щоб активізувати увагу та діяльність глядачів. Але через декілька секунд, автор говорить правильно властивість функції.