8 клас. Алгебра. Текстові задачі. Розв'язування за допомогою квадратних рівнянь.

Курс 19. Заняття №7. Текстові задачі. Розв'язування за допомогою квадратних рівнянь. Алгебра 8.

ВЧИМОСЯ розв'язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, які зводяться до квадратних! Розглянуто декілька типів задач загальної тематики. Вячеслав Ярмак пояснює загальні підходи до розв'язування задач за допомогою рівнянь та за допомогою квадратних рівнянь зокрема.