9 клас. Історія України. Суспільно-політичне життя у 60-80-х рр. XIX ст. (Тиж.1:ПН)

Суспільно-політичне життя у 60-80-х рр. XIX ст. (Тиж.1:ПН)

ДЗ: § 21. Заповнити порівняльну таблицю “Діяльність москвофілів та народовців”. Поміркувати над питанням: “Чому став можливим поділ на 2 течії: москвофілів та народовців? Які були причини цього?” Підручник