7 клас. Алгебра. ТОТОЖНІСТЬ. ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗУ.

Дається означення тотожного виразу та перетворення виразів, а також систематизуються і поглиблюються знання про техніку перетворення виразів: виявлення та зведення подібних доданків, розкриття дужок і винесенні спільного множника за дужки. Закріплюються відповідні знання та навички тотожних перетворень виразів у процесі виконання завдань, що відповідають шкільній програмі з алгебри для 7 класу. Дається історичний матеріал, який розкриває основні етапи життя та діяльності знаменитого німецького вченого Готфріда Лейбніца (1646-1716 рр.). Рішення задач (відеоурок) по даній темі: https://youtu.be/sIm6qnT55qY