7 клас. Алгебра. КООРДИНАТНА ПРЯМА.

Повторюється, систематизується та розширюється матеріал про координатну пряму. Нагадується визначення координатної прямої, взаємної відповідності між дійсними числами та точками цієї прямої, визначення координати точки. Акцентується увага на розв’язуванні двох основних задач: побудова точок за заданими координатами та знаходження координат заданих точок, а також на інших задачах: на порівняння чисел за допомогою координатної прямої; на знаходження довжини відрізка за координатами його кінців; визначення та знаходження модуля числа. Вводиться поняття числового проміжку та показується його зображення на координатній прямій. Пояснюється, як зобразити відкритий, напіввідкритий, напівзакритий та закритий проміжки, а також наводиться форма їх запису. Навчальний матеріал відповідає шкільній програмі з алгебри для 7 класу, а також підручниками авторів Г. П. Бевза, А. Г. Мерзляк , Н. А. Тарасенкова та ін.