7 клас. Алгебра. КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА.

Повторюється, систематизується та розширюється матеріал про координатну площину. Нагадується визначення координатної площини, її структура, визначення координати точки на координатній площині, взаємна відповідність між парами дійсних чисел і точками координатної площини. Акцентується увага на двох основних задачах: побудова точок за заданими координатами і знаходження координат заданих точок на координатній площині. Пояснюється, як знайти розв’язок найпростіших нерівностей на координатній площині, а також як розв’язати спільно дві подвійні нерівності. Навчальний матеріал відповідає шкільній програмі з алгебри для 7 класу, а також підручниками авторів Г. П. Бевза, А. Г. Мерзляк , Н. А. Тарасенкова та ін.