7 клас. Алгебра. ФУНКЦІЯ. ОБЛАСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ. ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНЬ ФУНКЦІЇ.

Дається визначення незалежної змінної (аргументу), залежної змінної (функції), функції, її області визначення та області значень, розповідається про способи задання функцій. Закріплюються знання і навички знаходження області визначення та області значень декількох функцій, а також знаходження значення аргументу за заданим значенням функції. Навчальний матеріал відповідає шкільній програмі з алгебри для 7 класу, а також підручникам авторів Г. П. Бевза, А. Г. Мерзляка, Н. А. Тарасенкової та ін.