7 клас. Алгебра. ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ ТА ЇЇ ГРАФІК.

Дається визначення лінійної функції у = kx + b, де х – незалежна змінна, а k і b – деякі числа, пояснюється спосіб побудови її графіка, визначається його вигляд, область визначення та область значень функції. Розкривається залежність розташування графіка лінійної функції від кутового коефіцієнта k і значення числа b, розкривається їх зміст. Закріплюються знання і навички побудови графіка лінійної функції на ряді прикладів. Навчальний матеріал відповідає шкільній програмі з алгебри для 7 класу, а також підручникам авторів Г. П. Бевза, А. Г. Мерзляка, Н. А. Тарасенкової та ін.