7 клас. Алгебра. ФУНКЦІЇ у = х^2 і у = х^3, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ.

Дається визначення функцій у = х2 і у = х3, пояснюється спосіб побудови їх графіків, визначається їх вид, область визначення та область значень функцій. Розкриваються властивості цих функцій, і пояснюється, як використовувати їх графіки і властивості для розв’язування рівнянь графічним способом. Закріплюються отримані знання та навички при розв’язуванні прикладів. Навчальний матеріал відповідає шкільній програмі з алгебри для 7 класу, а також підручникам авторів Г. П. Бевза, А. Г. Мерзляка, Н. А. Тарасенкової та ін.