7 клас. Алгебра. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ З ДВОМА ЗМІННИМИ.

Дається визначення рівняння з двома змінними, його розв’язок, лінійного рівняння ах + bу + с = 0 з двома змінними. Знаходиться загальний розв’язок лінійного рівняння з двома змінними, досліджується його вид в залежності від значень коефіцієнтів. Закріплюються знання і навички знаходження розв’язків лінійного рівняння з двома змінними у процесі виконання завдань. Навчальний матеріал відповідає шкільній програмі з алгебри для 7 класу, а також підручникам авторів Г. П. Бевза, А. Г. Мерзляка, Н. А. Тарасенкової та ін. Наводиться матеріал про історію рівнянь.