7 клас. Алгебра. ГРАФІК ЛІНІЙНОГО РІВНЯННЯ З ДВОМА ЗМІННИМИ.

Дається визначення графіка рівняння та графіка лінійного рівняння з двома змінними. Розкривається послідовність перетворення лінійного рівняння з двома змінними у форму лінійної функції та побудови графіка. Закріплюються знання та навички побудови графіків лінійних рівнянь з двома змінними на ряді різних завдань. Навчальний матеріал відповідає шкільній програмі з алгебри для 7 класу, а також підручникам авторів Г. П. Бевза, А. Г. Мерзляка, Н. А. Тарасенкової та ін.