7 клас. Алгебра. СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З ДВОМА ЗМІННИМИ. ГРАФІЧНИЙ СПОСІБ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ.

Дається визначення системи лінійних рівнянь з двома змінними, поняття її розв’язку, визначення процесу розв’язання такої системи рівнянь, а також повторюється алгоритм побудови графіка лінійного рівняння з двома змінними. Розкривається послідовність графічного методу розв’язання системи лінійних рівнянь з двома змінними. Пояснюється, в яких випадках система має один розв’язок, безліч і не має розв’язків. Закріплюються отримані знання та навички на ряді різних завдань. Навчальний матеріал відповідає шкільній програмі з алгебри для 7 класу, а також підручникам авторів Г. П. Бевза, А. Г. Мерзляка, Н. А. Тарасенкової та ін.