7 клас. Алгебра. СПОСІБ ПІДСТАНОВКИ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З ДВОМА ЗМІННИМИ.

Пояснюється розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними методом підстановки або заміною змінної. Дається алгоритм розв’язку систем лінійних рівнянь з двома змінними методом підстановки або заміною змінної. Закріплюються отримані знання та навички на кількох прикладах. Навчальний матеріал відповідає шкільній програмі з алгебри для 7 класу, а також підручникам авторів Г. П. Бевза, А. Г. Мерзляка, Н. А. Тарасенкової та ін.