7 клас. Алгебра. РІВНОСИЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ.

Систематизуються і розширюються знання про класифікацію рівнянь за двома ознаками: кількістю змінних і степенем змінної в рівнянні. Повторюються і узагальнюються відомості про два методи розв’язання лінійних рівнянь з однією змінною – на підставі зв'язків між компонентами арифметичних дій і за допомогою тотожних перетворень. Вводиться визначення рівносильних рівнянь і даються властивості рівносильності рівнянь. Наводяться приклади на використання різних методів розв’язання лінійних рівняння з однією змінною, а також роз'яснюється використання властивостей рівносильності рівнянь для їх розв’язку. Навчальний матеріал відповідає шкільній програмі з алгебри для 7 класу, а також підручниками авторів Г. П. Бевза, А. Г. Мерзляка, Н. А. Тарасенкової та ін.