7 клас. Алгебра. РІВНЯННЯ ЯК МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ.

Дається поняття про модель, математичну модель, її типи і призначення, про процес та задачі математичного моделювання. Розкриваються особливості розв’язування алгебраїчних рівнянь на основі математичної моделі. Характеризуються три етапи моделі розв’язання рівняння: етап аналізу рівняння, етап розв’язування і етап перевірки правильності розв’язку. Демонструються ці етапи у процесі розв’язання лінійного рівняння з однією невідомою.. Навчальний матеріал відповідає шкільній програмі з алгебри для 7 класу, а також підручниками авторів Г. П. Бевза, А. Г. Мерзляка, Н. А. Тарасенкової та ін.