7 клас. Алгебра. ПРЯМА ПРОПОРЦІЙНІСТЬ ТА ЇЇ ГРАФІК.

Повідомляються знання про лінійну функцію у = кх, до к ≠ 0, пояснюється, на якій підставі її також називають пряма пропорційність. Будуються графіки функцій у = 2х і у = – 2х у одній системі координат, розглядаються основні властивості прямої пропорційності та її графіків й інші особливості, що залежать від значень кутового коефіцієнта. Набуті знання та навички використовуються при розв’язанні кількох завдань. Навчальний матеріал відповідає шкільній програмі з алгебри для 7 класу, а також підручниками авторів Г. П. Бевза, А. Г. Мерзляка, Н. А. Тарасенкової та ін.