7 клас. Алгебра. ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ГРАФІКІВ ЛІНІЙНИХ ФУНКЦІЙ.

На прикладах розглядається взаємне розміщення графіків лінійних функцій у = kx + b, де х – незалежна змінна, а k та b – деякі числа. Узагальнюються відомості про умови в трьох типових випадках: коли графіки двох лінійних функцій перетинаються в деякій точці (х; у); коли графіки двох лінійних функцій перетинаються в точці (0; b); коли графіки паралельні. Навчальний матеріал відповідає шкільній програмі з алгебри для 7 класу, а також підручникам авторів Г. П. Бевза, А. Г. Мерзляка, Н. А. Тарасенкової та ін.