7 клас. Алгебра. СТЕПІНЬ З НАТУРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ.

Розширюються знання про поняття степеня з натуральним показником: дається його визначення для будь-якого натурального показника, пояснюється сутність степеня з одиничним показником, а також степеня з основою, рівною нулю та одиниці. Показується залежність знака степеня від знака основи і парності або непарності показника степеня. Закріплюються отримані знання та навички шляхом розв’язання кілька завдань. Навчальний матеріал відповідає шкільній програмі з алгебри для 7 класу, а також підручникам авторів Г. П. Бевза, А. Г. Мерзляка , Н. А. Тарасенкової та ін.