7 клас. Алгебра. РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНА НА МНОЖНИКИ. ВИНЕСЕННЯ СПІЛЬНОГО МНОЖНИКА ЗА ДУЖКИ.

Дається визначення розкладання многочлена на множники. Пояснюється алгоритм цієї дії на основі використання розподільного закону множення та винесення спільного множника за дужки. Наводяться приклади та розв’язуються завдання різного ступеня складності на розкладання многочлена на множники методом винесення за дужки спільного множника. Навчальний матеріал відповідає шкільній програмі з алгебри для 7 класу, а також підручникам авторів Г. П. Бевза, А. Г. Мерзляка, Н. А. Тарасенкової та ін.