7 клас. Алгебра. ФУНКЦІЯ у = f (х) ТА ЇЇ ГРАФІК.

Систематизуються та узагальнюються знання про функцію у = f (х) та спосіб побудові її графіка. Дається визначення основних понять теми, основних компонентів функції. На прикладах демонструються її основні особливості: способи задання функцій, її область визначення та область значень, нулі та ділянки знакопостійності. Закріплюються знання та навички за темою у процесі розв’язування завдання на побудову графіка лінійної функції, що містить модуль аргументу, та при розкритті її особливостей. Навчальний матеріал відповідає шкільній програмі з алгебри для 7 класу, а також підручникам авторів Г. П. Бевза, А. Г. Мерзляка, Н. А. Тарасенкової та ін.